Kuinka alkoholi vaikuttaa nuoreen

0
1262

Alkoholin hallussapito ja nauttiminen on kiellettyä useissa Euroopan maissa alle 18-vuotiailta ja viime aikoina on huomattu trendi, jonka mukaan nuorten alkoholinkäyttö onkin vähentynyt reippaasti. Näin on käynyt jopa Suomessa, joka on aiempien sukupolvien “ansiosta” ollut tunnettu maa myös alaikäisten alkoholin väärinkäytössä.

Mutta kuinka alkoholi vaikuttaa nuoreen tai ylipäätään ihmiseen?

Alkoholin käyttäminen on Suomessa muuten varsin yleistä, jonka vuoksi sen aiheuttamat terveysongelmat ovat maassamme varsin suuria. Terveysongelmien lisäksi se aiheuttaa ongelmia myös yhteiskunnassa. Alkoholin vuoksi maassamme tulee negatiivisia kustannuksia sen käytöstä noin miljardi euroa vuodessa.

Eräitä haittoja, joilla alkoholi on edellä muita päihteitä, ovat sairaudet ja kuolemat.

Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon lamaannuttavasti. Ruokailun lomassa otettu alkoholi vaikuttaa hitaammin ja siksi päihtymistarkoituksessa nautitun alkoholin kanssa ei yleensä juuri ruokailla.

Pienet annokset vaikuttavat ihmiseen usein hauskalla tavalla. Se voi rentouttaa ja kasvattaa sosiaalisuutta. Usein myös pienen annoksen jälkeen ihmiset puhuvat enemmän. Kun ihminen nauttii suurempia annoksia, voivat mielialat vaihdella iloisesta surulliseen ja vaikkapa vihaiseen. Puhe voi ruveta sammaltamaan eli siitä ei saa selvää kovin hyvin. Se vaikuttaa myös liikkumiseen sekä harkintakykyyn. Muisti voi pätkiä isoilla alkoholiannoksilla.

Pahimmat vaikutukset

Jos alkoholin käyttö menee aivan överiksi, voi pahimmillaan sitä nauttineelle henkilölle tulla myrkytyskuolema. Siksi kaveria ei tule koskaan jättää, jos hän sammuu alkoholin vuoksi. On myös selvää että päihtyneenä on vaarallista ajaa autoa tai muita ajoneuvoja. Se on vaarallista oman itsen vuoksi myös muille liikenteessä olijoille. 25 % kaikista tapaturmakuolemista on alkoholin käytön seurausta.

Jos puhutaan fyysisistä ominaisuuksista, voi alkoholi tehdä vaurioita esimerkiksi maksalle ja aivoille. Nuorten tulisi muistaa tämä, sillä alkoholi vaikuttaa nuorten aivoihin radikaalisti enemmän kuin aikuisten, sillä nuorten aivot ovat vielä kehitysvaiheessa.

Alkoholi aiheuttaa myös riippuvuutta. Se voi esiintyä psyykkisenä riippuvuutena, jolloin alkoholin käytöstä tulee tapa jota ei voi lopettaa. Fyysinen riippuvuus aiheuttaa puolestaan vieroitusoireita.

Jos nuori aikuinen on tullut raskaaksi, tulee tämän muistaa se, että alkoholin käyttö raskauden aikana on vaaraksi sikiön aivosoluille. Se voi aiheuttaa jopa erilaisia muutoksia lapsen ulkonäköön ja kognitiivisiin kykyihin. Siksi sitä ei tule käyttää ollenkaan raskauden aikana.

Aikuinen ja alkoholi

Aikuisille alkoholin käyttö on laillista ja parhaimmillaan alkoholi onkin seurustelujuomana, jolloin sitä käytetään vain vähän kerrallaan. Aikuiset antavat usein kuitenkin roolimallia nuorille, joten heidän tulisi pohtia myös sitä, minkälaisen mallin nuoremmat saavat heistä. Vaikka aikuisen viikonloppuostoksiin kuuluisi esimerkiksi halpa Finlandia vodka, tulisi se nauttia kuten se on suunniteltukin – pienissä annoksissa eikä liian monta annosta kerralla.

On toki myös nähtävissä vastakkaista suuntaa siinä mielessä, että nuoret haluavat olla erilaisia kuin vanhempansa – eli juuri he, jotka ovat olleet nuorempina alkoholin kulutuksessa Euroopan kärkikastia. Eikä välttämättä hyvällä tavalla.